Ψηφιακό βήμα - Ενίσχυση στην διαδικτυακή παρουσία σας

Η Qubis μπορεί να αναλάβει για εσάς όλες τις υπηρεσίες που αφορούν την διαδικτυακή σας παρουσία και είναι επιλέξιμες στο πρόγραμμα ενίσχυσης Ψηφιακό βήμα.

Ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

 

Η Δράση «Ψηφιακό Βήμα» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, (Άξονες Προτεραιότητας 01 και 01Σ «Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας με Τομεακές Προτεραιότητες» του ΕΠΑνΕΚ), στην Επενδυτική Προτεραιότητα 2b: «Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ» και συμβάλει στον Ειδικό Στόχο 1.2: «Αύξηση της προσφοράς ψηφιακών υπηρεσιών, εφαρμογών και ολοκληρωμένων λύσεων Τ.Π.Ε. για τις επιχειρήσεις». Συμβάλει επίσης στους Δείκτες Εκροών CO 01 (Αριθμός Επιχειρήσεων που ενισχύονται) και CO 02 (Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορήγηση) και CO 08 (Αύξηση Απασχόλησης σε επιχειρήσεις – Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης).

Από το πρόγραμμα χρηματοδοτείται:

 • Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά:
  • 2 τουλάχιστον γλώσσες
  • Μobile responsive
  • Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και  ηλεκτρονικών πληρωμών
 • Υπηρεσίες που αφορούν σε:
  • φιλοξενία (hosting, collocation)
  • σύνδεση στο διαδίκτυο
  • ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)
  • ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης
  • ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας,
  • μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού

 

Μπορείτε να ζητήσετε ολοκληρωμένη οικονομοτεχνική προσφορά από την Qubis για να την καταθέσετε στον φάκελο σας. Η Qubis σας παρέχει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες για την δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής ταυτότητας που χρειάζεται για να επιλεγεί η επιχείρηση σας στο Ψηφιακό βήμα.

Λεπτομέρειες για το Ψηφιακό Βήμα μπορείτε να βρείτε εδώ.  Αν επιθυμείτε επιπλέον πληροφορίες από εμάς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Ελάτε πιο κοντά στην Qubis!

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, χρειάζεστε κάποια διευκρίνιση ή απλά επιθυμείτε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα.

Pin It on Pinterest