Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα XPann βρίσκεται πλέον στην διάθεση σας

Η Qubis έχει αναλάβει την βελτιστοποίηση της πλατφόρμας που δίνει την δυνατότητα σε πάνω από 700000 εμπόρους να παρέχουν τα προϊόντα τους στο διαδίκτυο. Οι βελτιστοποιήσεις έγιναν πάνω στο Laravel 5 Framework.

Διεθνής πλατφόρμα για μεταπωλητές και αγοραστές

Το XPann που κατασκευάστηκε με το Framework Laravel 5 της PHP έχει τον σκοπό να δώσει στα καταστήματα την δυνατότητα να παρέχουν τα προϊόντα τους με εύκολο τρόπο. Στο σύστημα βρίσκονται περίπου 700000 καταστήματα με έναν πολύ μεγάλο αριθμό προϊόντων.  Η Qubis ανέλαβε την διαμόρφωση της σελίδας ώστε να είναι όρατη στις μηχανές αναζήτης και να τοποθετηθεί σε ευνοϊκη θέση. Επίσης αναλάβαμε την βελτιστοποίηση της πλατφόρμας έτσι ώστε να είναι εύκολα πλοηγίσιμη και να μην υπάρχουν προβλήματα εξαιτίας του μεγάλου όγκου πληροφοριών.

Η Qubis δημιούργησε ένα χάρτη σελίδων για όλες τις επιχειρήσεις, κατηγορίες προϊόντων και προϊόντα. Δημιούργησε μια μορφή κατάλληλη στο πρότυπο της schema.org. Έπειτα έκανε βελτιστοποιήσεις έτσι ώστε η ταχύτητα φόρτωσης της σελίδας να είναι ιδανική. Επίσης εφάρμοσε τρόπο να χρησιμοποιείται στο Laravel η κρυφή μνήμη για να βελτιοθεί ακόμα πιο πολύ η ταχύτητα φόρτωσης. Για τα παραπάνω χρησιμοποιήθηκαν τα κατάλληλα εργαλεία της Google και όχι μόνο.

Για περισσότερε πληροφορίες μπείτε εδώ.

Ελάτε πιο κοντά στην Qubis!

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, χρειάζεστε κάποια διευκρίνιση ή απλά επιθυμείτε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα.

Pin It on Pinterest