Έναρξη συνεργασίας με το μη κερδοσκοπικό σωματείο Ανέλιξη

Σας ανακοινώνουμε την έναρξη συνεργασίας με το μη κερδοσκοπικό σωματείο “Ανέλιξη”. Η Qubis ανέλαβε την σχεδίαση, την ανάλυση και κατασκευή της ιστοσελίδας του σωματείου για μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή παρουσία.

Ιστοσελίδα εταιρικής παρουσίασης για το μη κερδοσκοπικό σωματείο Ανέλιξη

Τον Σεπτέμβριο του 2019 η Qubis ήρθε σε συμφωνία με το μη κερδοσκοπικό σωματείο για τον σχεδιασμό, την ανάλυση, την κατασκευή και μετέπειτα την υποστήριξη της ιστοσελίδας http://anelixi.org.gr.  Το Ανέλιξη είναι ένα σωματείο που εδρεύει στην Αθήνα που ερευνά, δημιουργεί, εξελίσσει και εφαρμόζει καινοτόμα επιμορφωτικά προγράμματα. Στόχος των προγραμμάτων μας είναι η αυτοπραγμάτωση και η διαρκής προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων. Όλα τα προγράμματα βασίζονται στις βασικές αξίες της Ανθρωποκεντρικής Θεωρίας του Carl Rogers(αυτοπραγμάτωση, αυτοεκτίμηση, ενεργητική ακρόαση, ενσυναίσθηση, αυθεντικότητα, ανάληψη προσωπικής ευθύνης).

Το “Ανέλιξη” βασίζεται στην αρχή του εθελοντισμού και έτσι ενεργοποιεί άτομα, οικογένειες, συλλόγους, κοινότητες να αναλάβουν την ευθύνη μιας θετικότερης στάσης ζωής και εξέλιξης.

Παράλληλα με την κατασκευή της ιστοσελίδας η Qubis θα αναλάβει και συντήρηση μετά την κατασκευή.

Ελάτε πιο κοντά στην Qubis!

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, χρειάζεστε κάποια διευκρίνιση ή απλά επιθυμείτε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα.

Pin It on Pinterest